Adatkezelési tájékoztatók

A GMK HONLAPJA (http://www.gmkxv.hu/) mint weboldal használatának ténye azt jelenti, hogy Ön tudomásul vette a honlapon található weboldal adatkezelési tájékoztatóba foglalt feltételrendszerünket. Az üzemeltető GMK a látogatók, és a partnereink által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek azokat, a jogszabályokban előírt esetektől eltekintve, hozzájárulásuk nélkül nem adja át. Jelen weboldal látogatóinak és részünkre emailt küldők személyes adatai az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete ("GDPR") 6. cikk 1.) bekezdés b) pontja alapján kerülnek kezelésre. A GMK weboldalán található személyes adatok tájékoztató jellegűek. A honlapon található bármilyen személyes adat, vagy a GMK-ra vonatkozó jellemző előzetes engedély nélküli felhasználása, publikálása, címlistába helyezése jogsértést valósít meg. A HONLAP teljes tartalma az 1999. évi LXXVI., a szerzői jogról szóló törvényben foglaltak szerint védelem alatt áll, figyelemmel az EU szerzői jogi irányelvének 11. cikkére is. Folyamatos fejlesztéssel arra törekszünk, hogy oldalunkat a mindenkori legmagasabb színvonalon tartsuk. Az esetleges technikai fennakadásokból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Mint az oldal üzemeltetője, mindennemű változás – ideértve az esetleges szünetelést és megszüntetést is – jogát fenntartjuk. Lehetőségeink szerint mindent elkövetünk azért, hogy a honlapunkon lévő adatok pontosak és aktuálisak legyenek, de az esetleges pontatlan adatközlésekből eredő kárért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. A GMK HONLAPJA számos linket (kapcsolódási pontot) tartalmaz, amelyek az internet más pontjaira juttathatják Önt. Ezen weboldalak tartalmáért és szolgáltatóik adat-, valamint információvédelmi gyakorlatáért a GMK felelősséget nem vállal. A GMK HONLAPJÁT más honlapokhoz csatolni csak formai és tartalmi változtatás nélkül lehet, csak és abban az esetben, ha az nem szolgál hirdetési vagy kereskedelmi célokat. Amennyiben felmerül oldalunk más oldalhoz való kapcsolása, igényüket és kapcsolattartójuk nevét, elérhetőségét kérjük a következő címre küldjék: titkarsag@gmkxv.hu.

A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ (a továbbiakban: adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi tájékoztató(k)ban foglalt szabályokat, amelyeket a hatályos jogi szabályozás alapján alakított ki:

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ GMK Weboldalához

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Gyermekétkeztetési szolgáltatási tevékenységhez

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ_Gyermektáboroztatás szolgáltatás nyújtásához

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Képrögzítésre alkalmas kamerával megfigyelt terület_GMK_MŰHELY

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Képrögzítésre alkalmas kamerával megfigyelt terület_GMK_Központ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ_Munkaerő kiválasztáshoz, álláspályáztatáshoz