Adatvédelem

A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ (a továbbiakban: adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el a tájékoztató(k)ban foglalt szabályokat, amelyeket a hatályos jogi szabályozás alapján alakított ki

Az adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatásokban foglalt adatkezelések mindegyike tekintetében a GMK (Székhely: 1158. Budapest Ady Endre utca 31-33. honlap: http://www.gmkxv.hu/ ) az adatkezelő.

Adatkezelési tájékoztatók innen elérhetők!

Elérhetőségeink:

levélben: Gazdasági Működtetési Központ címén: 1158. Budapest Ady Endre utca 31-33.
e-mailben: az titkarsag@gmkxv.hu e-mail-címen,
telefonon: a 06-1-8151-700 számon nevének és elérhetőségének megadásával
személyesen: a Gazdasági Működtetési Központ címén: 1158. Budapest Ady Endre utca 31-33.
adatvédelmi felelős: adatvedelem@gmkxv.hu

Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal a GMK adatvédelmi felelőséhez fordulhat az alábbi elérhetőségen: adatvedelem@gmkxv.hu

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére, vagy intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet az alábbi Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf: 5
Telefon: +36 1 391 1400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

vagy jogsértés esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.