Adatvédelem

A Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata Gazdasági Működtetési Központ, mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata, valamint egyéb más belső szabályzatai értelmében jár el.

A honlapon található Adatkezelési és adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól.

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a Tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a Tájékoztatónak és Szabályzatának minden tartalmi elemét a mindenkori hatályos, Magyarországon, valamint EU-ban érvényes jogszabályok előírásainak megfelelően alakította ki, azok elvárásainak megfelel.

 

Adatvédelmi tájékoztató

Cookie tájékoztató