Fejlesztés

Fejlesztés alatt a létesítmények felújítása, beruházásai, energetikai felújításai előkészítését-tervezését, az informatikai hálózat felújítását és üzemeltetést értjük.

Fejlesztési osztályunk önálló vezetővel rendelkező szervezeti egység. Az osztály feladatkörébe tartozik a GMK működési körébe tartozó létesítmények berendezéseinek és hálózatainak / energetikai és informatikai / folyamatos felújítása, műszaki színvonalának javítása, valamint az energiafelhasználás hatékonyságának javítása.

Osztályunk munkatársai beszerzési és közbeszerzési eljárásokhoz tervezik a megvalósítandó feladatokhoz szükséges forrást, műszaki dokumentációkat készítenek elő, illetve meghatározzák a megvalósuláshoz szükséges költségeket. Energia-gazdálkodási feladatokat látnak el, fogyasztási adatokat elemeznek, melyek nyilvántartása és statisztikai elemzése is beletartozik tevékenységükbe. Működési profiljukat gazdagítja a felújítási munkálatok végrehajtásának megszervezése, a kivitelezési folyamatok ellenőrzése, valamint a szakmai teljesítésigazolás is.

Informatikai munkatársaink fő profilja az intézmények informatikai rendszereinek (hálózat, kiszolgáló hardver elemek, felhasználói szoftverek), telekommunikációs és irodatechnikai eszközeinek működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása.