I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok
   Közérdekű adat megnevezése Adat Előzmény
 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Budapest Főváros XV. kerületi 
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
Gazdasági Működtetési Központ                              1158 Bp. Ady Endre u. 31-33.
  ua.
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

SzMSz

 link
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)   link   link
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefonszáma és elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend A GMK-nál nem áll rendelkezésére ilyen adat. A GMK-nál nem áll rendelkezésére ilyen adat.
 5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége A GMK-nál nem áll rendelkezésére ilyen adat. A GMK-nál nem áll rendelkezésére ilyen adat.
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai A GMK-nál nem áll rendelkezésére ilyen adat. A GMK-nál nem áll rendelkezésére ilyen adat.
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefonszáma elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke A GMK-nál nem áll rendelkezésére ilyen adat. A GMK-nál nem áll rendelkezésére ilyen adat.
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai A GMK-nál nem áll rendelkezésére ilyen adat. A GMK-nál nem áll rendelkezésére ilyen adat.
 9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye A GMK-nál nem áll rendelkezésére ilyen adat. A GMK-nál nem áll rendelkezésére ilyen adat.
 10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve A GMK-nál nem áll rendelkezésére ilyen adat. A GMK-nál nem áll rendelkezésére ilyen adat.
 11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat                1153 Bp.Bocskai utca 1-3.   ua.