Karbantartás és Hibaelhárítás

A karbantartási és hibaelhárítási osztály a Műszaki Igazgatóság szervezeti egységében végzi a tevékenységét.

„A hibaelhárító karbantartás azon intézkedések összessége, melyek a kívánt állapot megóvására, helyreállítására irányulnak.”

A karbantartási és hibaelhárítási osztály önálló vezetővel rendelkező szervezeti egység, amelynek feladata az üzemeltetési tevékenységen túlmutató karbantartási, javítási, felújítási munkálatok elvégzése és ezen feladatok feltételeinek teljes körű biztosítása:

  • A karbantartás, hibaelhárítás körébe tartozó vállalkozói, szolgáltatási szerződések, megrendelések előkészítése, az elvégzett munkák szakmai ellenőrzése, teljesítések igazolása.
  • Felel a szakmai, hatósági előírások szerinti felülvizsgálatok elvégeztetéséért, a feltárt hiányosságok elhárításáért, az igazoló dokumentumok nyilvántartásáért.
  • A Karbantartó műhely működtetése a rendelkezésre álló különböző szakmai képesítésű gyakorlott karbantartó szakemberek napi munkájának a szervezése, a feladatellátáshoz szükséges eszköz, anyag és szolgáltatás rendelkezésre állásának biztosítása.
  • Az ügyelet ellátja a GMK gépjárműveinek üzemeltetésével kapcsolatos ügyintézői feladatokat: menetlevelek, üzemanyag-elszámolás ellenőrzése, gépjárművek műszaki problémáival, műszaki vizsgáztatásával, szervízelésével, üzemanyagkártyával kapcsolatos ügyintézést.
  • Az ügyelet a GMK gépjárművek rendszeres heti szemlézését végzi, dokumentálja.

A hibabejelentéseket fogadó, nyilvántartó és a továbbítását intéző Ügyeleti szolgálat működtetése. A műszaki hibák bejelentése a „Kapcsolat - Bejelentések – Műszaki bejelentések” sor alatt.