Üzemeltetési osztályvezető: Pálmai Krisztina

Elérhetőség: 06 1 815 17 52

 

A GMK, mint költségvetési szerv alaptevékenysége, a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat által fenntartott köznevelési, gyermekvédelmi és szociális intézményei részére, gazdasági-, pénzügyi- és műszaki feladatok ellátása.

 

Üzemeltetési osztály

Létesítményüzemeltetés célja, hogy biztosítsa a létesítmény üzemszerű használatát. Gondoskodjon a megfelelő állagvédelméről és biztosítsa a létesítmény vagy annak elemeinek használhatóságát. A Műszaki Igazgatóságon belül elkülönül az intézményeknél ellátandó „szinten tartó” alap épületszolgáltatás és intézményfenntartás, valamint a telephelyen saját erővel meg nem oldható hibaelhárítás, felújítás, beruházás és fejlesztési tevékenység, melyeket már más társosztályok látnak el.

uzemeltetes.jpg

Az önálló vezetővel rendelkező Üzemeltetési osztály szervezésében történik tehát:

-        a helyszíni intézményműködtetés

-        vásárolt épületszolgáltatások

-        rendezvényszervezések

-        kertfenntartás

-        közfoglalkoztatás szervezése (bár ez utóbbinak felügyelete a Koordinációs osztály alá tartozik)

A telephelyi intézményműködtetési feladatok ellátásáért a létesítményfelelősök felelnek, akik egy-egy Üzemeltetési Területet (ÜT-t) irányítanak. A helyben ellátandó azonnali feladatokban a létesítményfelelős és az őt segítő helyettese, a főkarbantartó az első beavatkozó vonal és egyben az összekötő kapocs az intézmény és a GMK között. Az ÜT-k állománya rajtuk kívül a kihelyezett karbantartókból és takarítókból áll. A helyi létszámmal, szerszámozottsággal és szaktudással elvégezhető karbantartások és vásárolt épületszolgáltatások, valamint a rendezvényszervezések során az ÜT a GMK valamennyi szervezeti egységével szoros együttműködésben kell, hogy dolgozzon. Üzemzavar, meghibásodás, káresemény vagy balesetveszély esetén azonnali intézkedéseket végeznek, de közreműködnek a felújítási és javítási munkálatok során a helyszín és az ingatlan vagyonvédelmének biztosításában is.

A kertfenntartási és közfoglalkoztatás-szervezési feladatokért az osztály főkertésze a felelős. Az ő irányítása alá tartozik a kertészeti „mozgócsapat”. A kihelyezett intézményi karbantartók az alapszintű kertfenntartást, kertrendezést és –gondozást ellátják a főkertész iránymutatása szerint, azonban a nagyobb volumenű, kertészeti szaktudást igénylő, célzott, tervezett szakmunka a mozgócsoport dolga, akiknek állandó telephelyük nincs, így mindig oda összpontosítják erőforrásaikat és a gépeket, ahol a feladat jellege túlmutat az ÜT-kkel ellátható lehetőségeken. A mozgócsapat által már el nem végezhető kertészeti munkák (öntözőrendszer-kiépítés, veszélyes favágás, zöldhulladék elszállítás, stb.) külső szolgáltató igénybevételével történnek.

A 3 Üzemeltetési Terület (ÜT) telephelyi elosztásban és felelősségi köröket tekintve a következő:

Ide kattintva tekintheti meg a pdf-et.