Belső ellenőrzési vezető: Tóthné Sándor Edit

Elérhetőség: 06 1 815 17 04

 kordinacio3.png

A GMK, mint költségvetési szerv alaptevékenysége, a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat által fenntartott köznevelési, gyermekvédelmi és szociális intézményei részére, gazdasági-, pénzügyi- és műszaki feladatok ellátása.

 

Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

A belső ellenőrzés független belső szervezeti egység. Feladatait a főigazgató közvetlen irányításával végzi. A belső ellenőrzés munkáját a főigazgató által - határozott időre megbízott – belső ellenőrzési vezető koordinálja. A belső ellenőrzési vezető munkáját szakmailag önállóan és felelősen végzi.

A belső ellenőrök bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységük keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaznak meg a GMK főigazgatója és az önállóan működő intézmények igazgatói részére.

A Belső ellenőrzés ellátja:

a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. fejezetében meghatározott, a kontrollrendszer működésével kapcsolatos elemzési, értékelési feladatokat, valamint a kontrollrendszer javításával, fejlesztésével kapcsolatos tevékenységeket,

a főigazgató által jóváhagyott éves munkatervben foglaltak szerint rendszer-, téma-, cél- és utóvizsgálatok (szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer, teljesítmény, informatikai, rendszer) keretében:

a Gazdasági Működtetési Központ és az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer, teljesítmény és utóellenőrzését.

A belső ellenőrök munkájukat a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint az intézmény főigazgatója által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint végzik.

 

 

 

 

Letölthető dokumentumok:

Belső Ellenőrzési Kézikönyv

File Types (30)Dokumentum letöltése

2018. évi ellenőrzési munkaterv

File Types (30)Dokumentum letöltése

2017. éves ellenőrzés jelentés

File Types (30)Dokumentum letöltése