Térítési díjak / napok száma

Tisztelt Szülők!

Az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi térítés díjairól szóló 5/1998. (III.24.) önkormányzati rendelet alapján az alábbiak szerint állapította meg a 2023. május 1-jétől igénybe vett gyermekétkeztetés térítési díjait (intézményi térítési díj 27 %-os ÁFA-val növelve):

Gyermekétkeztetési Térítési Díj Május 1-jétől

Gyermekétkeztetési Térítési Díj Április 31-ig