Ismerjen meg minket

A Gazdasági Működtetési Központ (röviden: GMK) a BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA, mint fenntartó háttérintézménye, amely az alábbi főbb feladatokat látja el:

Főigazgató közvetlen irányítás alá tartozó igazgatóságok és osztályok:

Gazdasági igazgatóság a GMK és a hozzárendelt intézmények gazdálkodásának megszervezéséért és irányításáért, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység, amely ellátja:

  • a GMK és a hozzá rendelt intézmények költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, (GMK költségvetéseit megtekintheti itt)
  • a GMK és a hozzá rendelt intézmények működtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat, (GMK beszámolóit megtekintheti itt)

A Gazdasági igazgatóság feladata továbbá:

Működtetési igazgatóság feladata a műszaki szolgáltatások  nyújtása, amely kiterjed a GMK és általa működtetett létesítmények folyamatos üzemvitelének, az építmények és beépített hálózataik és berendezéseik biztonságos működésének, használhatóságának    biztosítására. Működési területeinkről a GMK telephelyek  és Üzemeltetési területek oldalakon többet megtudhat.

 

Közétkeztetési osztály a Főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység, amelynek alapfeladata a kerületi bölcsődei, óvodai iskolai közétkeztetés megszervezése és lebonyolítása.

Humánpolitikai és koordinációs osztály 

Humánpolitikai és koordinációs osztály a Főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó jogi feladatokat végző és az operatív irányítási feladatok ellátását elősegítő szervezeti egység. Hozzájárul a GMK működtetésének optimalizálásához, a feladatellátás hatékonyságának növeléséhez, valamint az átlátható, tervezett, szabályozott és kontrollált működés biztosításához. További feladata az osztályhoz tartozó Rendezvény-koordinációs csoport technikai hátterének biztosítása a rendezvények lebonyolítása során.

Az osztály látja el a külső és belső kapcsolatok biztosításával összefüggő feladatokat, és Pajtás étterem bérbeadásának intézését. A bérbeadási lehetőségekről a Pajtás étterem oldalon többet megtudhat.

A GMK elkötelezett a MINŐSÉGi szolgáltatások iránt, amelyről a Minőségpolitikai nyilatkozatban részletesen olvashat. Számos szabályozott irányítási rendszernek (Minőségügyi Bizottság működtetésével) szeretnénk megfelelni, mint a Minőségirányítási (ISO 9001), Környezetirányítási (ISO 14001), Energetikai irányítási (ISO 50001), Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság  (MSZ 28001), (OHSAS 18001), Élelmiszerbiztonsági (HACCP) (ISO 22001), Információbiztonsági (ISO 27001) Irányítási Rendszereket, valamint az EU Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi (2016/679. sz. – „GDPR” Rendeletének.  Személyes adatok védelmével kapcsolatos tudnivalókat az ADATVÉDELEM oldalunkon ismerhet meg, valamint az ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓKAT innen érheti el.