Karbantartás és Hibaelhárítás

„A hibaelhárító karbantartás azon intézkedések összessége, melyek a kívánt állapot megóvására, helyreállítására irányulnak.”

A karbantartási és hibaelhárítási munkatársak a Működtetési Igazgatóság szervezeti egységében a Műszaki Osztály keretén belül végzik a tevékenységüket, feladatuk az üzemeltetési tevékenységen túlmutató karbantartási, javítási, felújítási munkálatok elvégzése és ezen feladatok feltételeinek teljes körű biztosítása:

A karbantartás, hibaelhárítás körébe tartozó vállalkozói, szolgáltatási szerződések, megrendelések előkészítése, az elvégzett munkák szakmai ellenőrzése, teljesítések igazolása.

Felel a szakmai, hatósági előírások szerinti felülvizsgálatok elvégeztetéséért, a feltárt hiányosságok elhárításáért, az igazoló dokumentumok nyilvántartásáért.

A Karbantartó Műhely működtetése a rendelkezésre álló különböző szakmai képesítésű gyakorlott karbantartó szakemberek napi munkájának a szervezése, a feladatellátáshoz szükséges eszköz, anyag és szolgáltatás rendelkezésre állásának biztosítása.

Az ügyelet ellátja a GMK gépjárműveinek üzemeltetésével kapcsolatos ügyintézői feladatokat: menetlevelek, üzemanyag-elszámolás ellenőrzése, gépjárművek műszaki problémáival, műszaki vizsgáztatásával, szervízelésével, üzemanyagkártyával kapcsolatos ügyintézést.

Az ügyelet a GMK gépjárművek rendszeres heti szemlézését végzi, dokumentálja.