Üzemeltetési területek

A létesítményüzemeltetés célja, hogy biztosítsa a létesítmény üzemszerű használatát. Gondoskodjon a megfelelő állagvédelméről és biztosítsa a létesítmény vagy annak elemeinek használhatóságát. A Műsködtetési Igazgatóságon belül elkülönül az intézményeknél ellátandó „szinten tartó” alap épületszolgáltatás és intézményfenntartás, valamint a telephelyen saját erővel meg nem oldható hibaelhárítás, felújítás, beruházás és fejlesztési tevékenység, melyeket más-más társosztályok látnak el.

Az osztályvezetővel és 4 csoportvezetővel rendelkező Üzemeltetési osztály szervezésében történik a helyszíni intézményműködtetés, a vásárolt épületszolgáltatások ügyintézése, az épületen belüli rendezvénybiztosítás, a kertfenntartás, a közfoglalkoztatás szervezése.

A kertfenntartási és közfoglalkoztatás-szervezési feladatokért az osztály Kertészeti csoportvezetője a felelős. Az ő irányítása alá tartozik a kertészeti „Mozgócsapat”. A kihelyezett intézményi karbantartók az alapszintű kertfenntartást, kertrendezést és –gondozást ellátják a kertészeti csoportvezető iránymutatása szerint, azonban a nagyobb volumenű, kertészeti szaktudást igénylő, célzott, tervezett szakmunka a mozgócsoport dolga, akiknek állandó telephelyük nincs, így mindig oda összpontosítják erőforrásaikat és a gépeket, ahol a feladat jellege túlmutat az ÜT-kel ellátható lehetőségeken. A mozgócsapat által már el nem végezhető kertészeti munkák (öntözőrendszer-kiépítés, veszélyes favágás, zöldhulladék elszállítás, stb.) külső szolgáltató igénybevételével történnek. A „Mozgócsapaton” kívül a Kertészeti csoport másik tagcsoportja a „Műfű-gondozás”, akik a GMK kezelésébe utalt műfüves pályák közül az iskolai, óvodai és a Szűcs I. utcai pályák napi karbantartását végzik, az időszakosan megrendelt vásárolt szolgáltatással ellátott mélytisztításokat felügyelik.

A telephelyi intézményműködtetési feladatok ellátásáért az ÜT csoportvezetők-, létesítményfelelősök felelnek, akik egy-egy Üzemeltetési Területet (ÜT-t) irányítanak. A helyben ellátandó azonnali feladatokban a létesítményfelelős és az őt segítő helyettese, a főkarbantartó az első beavatkozó vonal és egyben az összekötő kapocs az intézmény és a GMK között. Az ÜT-k állománya rajtuk kívül a kihelyezett karbantartókból és takarítókból áll. A helyi létszámmal, szerszámozottsággal és szaktudással elvégezhető karbantartások és vásárolt épületszolgáltatások, valamint az épületen belüli rendezvénybiztosítások során az ÜT a GMK valamennyi szervezeti egységével szoros együttműködésben dolgozik. Üzemzavar, meghibásodás, káresemény vagy balesetveszély esetén azonnali intézkedéseket végeznek, de közreműködnek a felújítási és javítási során a helyszín és az ingatlan vagyonvédelmének biztosításában is.

ÜT-k elhelyezkedését az alábbi ábra mutatja: